Αγγλικός Όρος
reader
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
αναγνώστης (ο)
Όρος
διδακτικό βιβλίο (το)

feedback