Αγγλικός Όρος
readability
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγές
Richards et al. (1985)
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αναγνωσιμότητα (η)
Πηγή
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/search.html?lq=Readability

feedback