Αγγλικός Όρος
read
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
διαβάζω
Πηγή
ΕΛΕΤΟ (2018)

feedback