Αγγλικός Όρος
raw corpus
Πηγή
Paul Baker, Andrew Hardie, Tony McEnery (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ακατέργαστο/απλό κόρπους (το)
Πηγή
Κερμανίδου 2005, Γούτσος & Φραγκάκη (2015)

feedback