Αγγλικός Όρος
ratio-scale
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
αναλογική κλίμακα (η)
Πηγή
http://www.greek-language.gr/certification/research/lexicon/search.html?lq=Ratio+scale

feedback