Αγγλικός Όρος
Rationalism
Πηγές
Carr (2008)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ορθολογισμός
Πηγή
Crystal (2003)

feedback