Αγγλικός Όρος
ratified participant
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
επικυρωμένος συμμετέχων (ο)

feedback