Αγγλικός Όρος
rate, speed
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ταχύτητα (η)

feedback