Αγγλικός Όρος
rate of utterance
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταχύτητα εκφώνησης (η)

feedback