Αγγλικός Όρος
rate of retention
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταχύτητα συγκράτησης (η)

feedback