Αγγλικός Όρος
rate of loss
Πηγή
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταχύτητα απώλειας (η)

feedback