Αγγλικός Όρος
rate
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταχύτητα (η)

feedback