Αγγλικός Όρος
rare
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σπάνιος,-α,-ο

feedback