Αγγλικός Όρος
rapid speech
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ταχεία ομιλία (η)

feedback