Αγγλικός Όρος
rank shift
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
μετατόπιση βαθμού (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback