Αγγλικός Όρος
rank scale
Πηγές
Richards et al. (1985)
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κλίμακα βαθμού (η)

feedback