Αγγλικός Όρος
rank correlation
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Richards et al. (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
συσχέτιση βαθμού (η)
Πηγή
ΙΑΤΕ (http://iate.europa.eu/SearchByQuery.do?method=searchDetail&lilId=1655701&langId=&query=rank%20correlation&sourceLanguage=en&domain=0&matching=&start=0&next=1&targetLanguages=el)

feedback