Αγγλικός Όρος
Rain Forest Bantu
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μπαντού του Τροπικού Δάσους (η) (γλώσσα)

feedback