Αγγλικός Όρος
Radoppiamento Sintattico (RS)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Carr (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Συντακτικός Διπλασιασμός (ο)
Πηγή
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/studies/dialects/thema_b_4_3/index.html

feedback