Αγγλικός Όρος
radical, radix
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ριζικός-ή-ό

feedback