Αγγλικός Όρος
radical underspecification (RU)
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ριζικός υποχαρακτηρισμός (ο)

feedback