Αγγλικός Όρος
radical underspecification
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ριζικός υποχαρακτηρισμός

feedback