Αγγλικός Όρος
radical pro-drop
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Ριζική γλώσσα προ-ντροπ (η)

feedback