Αγγλικός Όρος
radical language death
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Fromkin et al. (2003)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ριζικός γλωσσικός θάνατος
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback