Αγγλικός Όρος
Radical Construction Grammar (RCG)
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΝΩΣΙΑΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Evans (2007)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Γραμματική Ριζικής Δομής (η)

feedback