Αγγλικός Όρος
radical articulations
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ριζικές αρθρώσεις
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback