Αγγλικός Όρος
quotes
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
εισαγωγικά (τα)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/quotes)

feedback