Αγγλικός Όρος
quotative
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παραθετικός-ή-ό

feedback