Αγγλικός Όρος
quotation
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
παραπομπή (η), παράθεση (η), απόφθεγμα (το) αναφορά (η)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/quotation)

feedback