Αγγλικός Όρος
Quirk, Charles Randolph
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κουίρκ (ο)

feedback