Αγγλικός Όρος
Quirk grammar
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γραμματική του Κουίρκ (Quirk) (η)

feedback