Αγγλικός Όρος
quick reference
Πηγή
Hartmann & James (2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
γρήγορη αναφορά (η)

feedback