Αγγλικός Όρος
Questions formation
Πηγή
Crystal
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
σχηματισμός ερωτήσεων
Πηγή
Crystal (2003)

feedback