Αγγλικός Όρος
question word
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Crystal(1997,2002)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ερωτηματική λέξη (η)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback