Αγγλικός Όρος
question mark
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Trask (1993)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ερωτηματικό (το)
Πηγή
Glosbe (https://el.glosbe.com/en/el/question%20mark)

feedback