Αγγλικός Όρος
question (Q) clause
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγή
Johan Gerritsen, ‎Mary-Jo Arn, ‎Hanneke Wirtjes (1985)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ερωτηματική πρόταση (η)

feedback