Αγγλικός Όρος
question
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Πηγές
Crystal (2003)
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ερώτηση (η), ερωτηματικός-ή-ό
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback