Αγγλικός Όρος
quefrequency
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Μονάδα μέτρησης στον οριζόντιο άξονα του cepstrum.
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback