Αγγλικός Όρος
queclarative
Πηγές
Trask (1993)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
δηλωτική ερώτηση (η)

feedback