Αγγλικός Όρος
Quechua
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγές
Ladefoged (2007)
Lyle Campbell & Mauricio J. Mixco (2007)
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
Κέτσουα

feedback