Αγγλικός Όρος
quantization
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
κβάντιση 
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback