Αγγλικός Όρος
quantity-insensitive
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποσοτικά μη ευαίσθητος,-η,-ο

feedback