Αγγλικός Όρος
quantity-determined
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποσοτικά προσδιορισμένος,-η,-ο

feedback