Αγγλικός Όρος
quantitative ablaut
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποσοτική μετάπτωση (η)

feedback