Αγγλικός Όρος
quantitative
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΦΩΝΗΤΙΚΗ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποσοτικός,-ή,-ό
Πηγή
Μπαμπινιώτης

feedback