Αγγλικός Όρος
quantifiers
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Cruse (2006)
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποσοδείκτες (οι)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)

feedback