Αγγλικός Όρος
quantifier
Πηγή
ΕΚΠΑ
Προτεινόμενος Ελληνικός Όρος
Όρος
ποσοτικοποιητής
Πηγή
ΕΚΠΑ

feedback