Αγγλικός Όρος
quantifier
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγές
Trask (1993)
Lyons
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ποσοδείκτης (ο)
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
ποσοτικός δείκτης
Πηγή
Βελουδής

feedback