Αγγλικός Όρος
quantification
Κλάδοι Γλωσσολογίας
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΗ
Πηγή
Routledge Dictionary of Language and Linguistics (1996)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
ποσοδεικτική ένδειξη (η)
Όρος
ποσοδεικτικός προσδιορισμός (ο)

feedback