Αγγλικός Όρος
quantal
Κλάδος Γλωσσολογίας
ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ
Πηγή
Crystal (2008)
Προτεινόμενοι Ελληνικοί Όροι
Όρος
κβαντικός-ή-ό,
Πηγή
Ξυδόπουλος (2007)
Όρος
κβάντου (του)

feedback